Şiir Nedir? Şair Kimdir? Büyük Şairler Cevaplıyor

Şiir nedir? Şair kimdir? Şiir kime yazılır? Bu sorular ilk şairin ilk şiirini yazdığı günden bugüne güncelliğini koruyor. Büyük şairlerden İsmet Özel, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç üstadlar şiir nedir sorusunu cevaplıyorlar.

Şiir nedir sorusunu şairler cevaplıyor

İsmet Özel

Şiir nedir

Şiirin insanlar arasındaki iyi yerini yine şiir sağlar. Şiirden yoksun bir edebiyat ortamının kofluğunu hiçbir dahiyane açıklama gideremez. Bu yüzden şiirin dolaylarında dönüp duran düşüncelerin hiçbiri bir tek şiirin başaracağı işin üstesinden gelemeyecektir. Ama şiire olan saygının ne olduğu, ne için olduğu bilinmiyorsa, böyle bir ortamda ne şiir kendisiden bekleneni gerçekleştirebilecek, ne de şiir, okuyucuları tarafından tanınabilme imkanını bulabilecektir.

Şiirin yüzünü hiç kimsenin hatırlamadığı bir dünyada, birinin kalkıp şiirin tanınmaya değer bir yüzü olduğunu, ortalıkta dolaşan renkli ve solgun yüzlerce hayaletin yalnızca maskeler olduğunu söylemesi lazım…

Şiir, hayatiyeti korumak için ortaya atılır. Yaşanılan bütün çirkinliklere, kötülüklere, haksızlıklara rağmen insanda savunulmaya değer bir şeyler olduğuna içten içe ve kesinlikle inanıldığı zaman şiir serpilir ve çicek açar.

Necip Fazıl

Şiir nedir

Şiir nedir suali pek eski ve pek çetin. Busual, insanoğluna Aristo‘dan bugüne kadar duman kıvrımlarındaki muadelenin tespiti kadar zor göründü. Bu yüzden gayet adi laflar ettiler. Aristo’dan Pol Valeri’ye kadar bütün poetik fikirciler ya sahilsiz bir tecrit denizinde boyuna açıldılar yahut aşağının bayağı bir takım kaba tekerlemelere düştüler. Hepsi bu kadar…

Ve şiirin ne olduğu, her büyük mefhum gibi meçhul kaldı. Bizce şiir, mutlak hakikati arama işidir. Eşya ve hadiselerin, bütün mantık yasalarına ragmen en mahrem, en mahcup, en nazik ve en hassas nahiyesini tutarak ve nispetlerini bularak mutlak hakikati arama işi. Mutlak hakikati aramak yolunda çocukça, cambazca ve kahramanca bir usül.

Şiir, Allah’ı sır ve güzellik yolunda arama işidir. Ve şiirin, ister O’na inanan ve ister bilmeyerek, O’nu aramaktan başka vazifesi yoktur.

Sezai Karakoç

Şiir nedir

Şairin ve şiirin ölümünü kutlayanlar, boşuna sevinmesin ve gökyüzüne sevinç çığlıkları fırlatmasın. Şair ve şiir ölmemiştir ve kıyamete kadar ölecek değildir. Şiir ve şair ölmeyecektir. Çünkü: İnsan ölmeyecektir. Çünkü: Hakikat ölmeyecektir…

Şairler, güneşten ışık alanlar, kimi zaman bu ışıkla milletlerini aydınlatırlar; kimi zaman da belki bilmeyerek ve istemeyerek onları yakarlar. Şair sadece felakete uğramış ulusun bir ağıt yakan, ağlayan biri değildir. Onu ayağa kaldırmak için başını yükselten, toplum minberine çıkan kahramanlardır da. Umutlandırandır, muştular saçandır…

Şair, bir toplum için başlı başına bir devrimdir. Şairden önceki toplulukla, şairden sonraki topluluk arasında bir fark vardır. O sanki araya giren garip ve esrarlı bir unsur olarak, cansız toplumu harekete geçirir…

Şair milletin kalbidir. Şiir sanatı kadar millet sanatı olan bir başka sanat yoktur…

Şairi olmayan millet yok demektir. Şairlerini görmeyen millet kendini görmüyor, şairleri yaşamayan millet, yaşamıyor demektir.

Cins Dergi Ağustos Sayısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir