Sinop’un Ulularından Seyyid Bilal Hazretleri Kimdir?

Milattan Sonra 675 yılında Ömer bin Abdülaziz’in komutasındaki İslam ordusuyla İstanbul’u feth etmek istediğini haber alan Seyyid Bilal hazretleri kardeşi Seyyid Ali Ekber ve Türk savaşçılarla birlikte Orta Asya’dan gönüllü olarak fethe destek olmak için İstanbul’a doğru hareket etmiştir.

Hareketleri esnasında kötü hava şartları sebebiyle gönüllü savaşçılar Sinop limanına zorunlu olarak demir atmışlardır. Seyyid Bilal geçici bir süre kalmayı planladıkları Sinop’ta bugünkü Alâaddin Camii’nin bulunduğu bölgede yorgun düşüp hastalanan gönüllü savaşçılarıyla birlikte dinlenmeye çekilmiştir.

O esnada Sinop yöresinin Tekfuru ve kendisine bağlı olan askerleri onları gözlemlemiştir ve vaziyetlerinden işkillenmiştir. Bunun üzerine Tekfur ve askerleri gece baskını tertip etmişlerdir. Türk gönüllü savaşçıları baskına karşı direnmişlerdir. Zamansız çıkan bu çatışmada birçok gönüllü asker şehit olmuştur.

Etrafı Tekfur ve Tekfurun askerleriyle sarılan Seyyid Bilâl Hazretleri düşmanı alt ederek bu baskından kurtulmak istemiştir. Bu sırada Alan kapısından şehri ayrılmak üzere dövüşürken Sinop Tekfuru’nun kılıç darbesiyle birlikte başı bedeninden ayrılıp düşmüştür. Seyyid Bilal hazretleri dövüş anında düşen başını koltuğunun altına alarak günümüzde türbenin yer aldığı bölgeye kadar ilerlemiştir.

Görenleri hayretler içerisinde bırakan bu olay karşısında dinsel inancı olan halk ve Tekfur, bu vaziyetten korkmuştur. Tekfur baskın çatışmasını sonlandırmış ve böyle ulu birini öldürdüğü için halk karşısında saygınlığını kaybedeceğini fark ederek yaralanmış gönüllü savaşçılara iyi davranmış ve şehit olan askerlerin İslamiyet’e uygun şekilde gömülmesine müsaade etmiştir.

Tekfur, bu olaydan pişmanlık duymuş ve “Ben bir ereni öldürdüm. Allah’ın beni bağışlaması için Seyyid Bilâl Hazretlerinin üzerine türbe kurulsun ve ulu zatı ziyaret edenler benim üstüme basarak geçsin, belki o vakit affolurum” demiş ve ölümünden sonra Tekfur türbenin kapısının eşiğine gömülmüştür.

Seyyid Bilal Hazretleri Türbesini Neden Ziyaret Etmeliyiz?

İçsel duygularınızı en üst düzeyde yaşayacağınız bu arada türbenin atmosferinden dolayı ruhen bir deşarj olma hissedeceğinizden emin olarak söyleyebilirim ki oraya gitmeniz ve türbenin yaşattığı manevi havayı hissetmeniz gerekiyor.

Seyit Bilal Türbesi Sinop şehirinin merkezinde bulunan Cezayirli Ali Paşa Camii’nin içinde yer alır. Türbe her kesimden turistin büyük alakasını çekmektedir.

Sinop şehirinin şehir merkezine bağlı Ada Semtinde bulunan ve M.S. 1214 seneninde Sinop şehirinin net bir şekilde Türklerin idarenine geçmesinin hemen peşinden Selçuklu mimarisine göre yine tertip eden ve günümüze kadar o hali ile savunmuş olan türbe çok alaka çekmektedir.

Seyyid Bilal Hazretleri

Seyyid Bilal Hazretleri

Dipçe: Seyyid Bilal hazretleri ünlü Türk romancı Ömer Seyffettin tarafından kaleme alınan Başını Vermeyen Şehit adlı hikayenin kahramanıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir