Şeyh Şamil Hakkında Kısa Bilgiler

Dağıstan’ın Gimri köyünde dünyaya gelen Şeyh Şamil hayat hikayesiyle Kafkasya‘nın İslam‘la yoğrulmuş topraklarında bir anıt gibi durur. Onun hayatı iman etmenin hürriyete aşk ile bağlanmaya denk olduğunu gösteriyor. O, ilim ve irfan sahibi bir mürşid, direnen, savaşan ve hasımlarını bozguna uğratan bir imam, edep sahibi salih bir insan.

Şeyh Şamil Hakkında Kısa Bilgiler

Babası tarafından ilim ehli ve direnişçi olarak yetiştirildi. Said Harekani ve ileride kayınpederi olacak olan Nakşibendi şeyhi Cemaleddin Gazi Kumuki‘den İslami ilimleri tahsil etti ve yirmi yaşlarında ileri bir seviyeye ulaştı.

Gençlik yıllarını ilim ve cihad ortamında sürdüren Şeyh Şamil otuz yedi yaşında iken Avar uleması ve ileri gelenleri tarafından direniş hareketinin imamı seçildi. Şeyh Şamil bu büyük yetkiye dayanarak meşhur iki silahına sarıldı. Bunlar hitabet kudreti ve sol eliyle kullandığı kılıcı idi.

Tesirli hitabetiyle halkı etkiliyor, müslümanca yaşamak aşkıyla dolu yüreklere birer kıvılcım saçıyordu. Bu uğurda şehid olmanın mükafatının cennet olduğu müjdesini veriyor ve iyiliğin hakim olmasının ancak hürriyet ile mümkün olabileceğini herkesin kalbine nakşediyordu.

Şeyh Şamil, Dağıstan‘daki varlığını güçlendiriyordu. Çeçenistan‘da yeni bir güç haline gelen Hacı Taşov ve Kibid (Kebed) Muhammed ile birer anlaşma yaparak Dağıstan ve Çeçenistan’da hakimiyetini sağlamlaştırdı.

Ruslar, Şamil’i ortadan kaldırmak için Çeçenistan ve Dağıstan’a bir askeri harekat yapmaya karar verdiler. İmam Şamil artık Rusların artık ortadan kaldırmak istediği bir komutandı. Böylece savaş ve direniş yılları birbirini takip etti. İmam Şamil’in liderliğinde Kuzey Kafkasyalılar Çarın ordularını bozguna uğratıyordu. Kafkas dağları Rus ordularına mezar oluyordu.

Şeyh Şamil, Rusların büyük Gunip Kuşatmasının sonunda 6 Eylül 1859’da silah bırakıncaya kadar gaza ve cihad ruhuyla Rus Çarının büyük korkusu haline gelmişti. Son dönemlerde Osmanlı Devletine mektuplar göndererek Kafkasya’nın kurtuluşu için planlarını paylaştı ise de sonuç elde edemedi.

Şeyh Şamil‘in oluşturduğu idari ve askeri yapı, Ruslar’a karşı Dağıstan ve Kafkasya’da yirmi beş yıl boyunca büyük bir direniş göstermiştir. Rus İmparatorluğu‘nun güçlü orduları karşısında unutulmaz destani bir mücadele veren Şeyh Şamil‘in adı Rus işgaline karşı direnen Kafkas kavimlerinin hafızasına nakşedilmiştir.

Şeyh Şamil ve İstanbul

Hayatı boyunca Allah’tan başkasına boyun eğmeden mücadele etti. 6 Eylül 1859’dan itibaren on yıl Rusların elinde esir olarak kaldı. 1869’da altmış dört yaşındayken kendi isteğiyle, oğulları Gazi Muhammed, Muhammed Şafi ve aile efradıyla Moskova’dan Kiev’e gönderilen Şeyh Şamil, Rusların izin vermesi üzerine hacca gitmek amacıyla 31 Mayıs 1869’da İstanbul‘a gitti.

15 Ağustos 1869’da Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı‘nda kabul edildi. Yedi ay Koska’da kendisine ayrılan köşkte oturdu. Sultan Abdülaziz, Şeyh Şamil‘e ve aile fertlerine maaş bağlattı. Hac farizasını yerine getirdikten sonra İstanbul’a dönmesi beklendiği için Zarif Paşa Konağı kendisine tahsis edildi.

15 Ocak 1870’te Sultan Abdülaziz‘e bir veda ziyaretinde bulunup 25 Ocak’ta İstanbul’dan ayrılan Şeyh Şamil hac görevini ifa etmesinin ardından 17 Şubat 1871 yılında Medine-i Münevvere‘de ruhunu Rahman’a teslim etti ve Cennet’ül Baki‘de defnedildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir