Şeyh İzzettin Kassam Hayatı ve Yaşadıkları

Filistin kurtuluş mücadelesinin kilometre taşlarından, Filistin ve Şam vilayetlerinde İslami kimliğin korunması yolunda çok yönlü mücadele önderlerinden alim bir şahsiyet olan Şeyh İzzettin Kassam (Muhammed İzzeddin ibnu Abdülkadir el-Kassam) 1880’de Suriye’nin Lazkiye şehrine bağlı bir sahil ilçesi olan Cebele’de dünyaya geldi.

İlköğrenimini doğduğu yerde yaptıktan sonra 1896 yılında Mısır’daki el-Ezher’de ögrenim gördüğü süre içinde Mısır’da İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) teşkilatına katıldı. 1906’da Mısır’daki ilim tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli yerlerde davet ve eğitim faaliyetleri yürütmeye başladı.

Cebele’ye döndüğünde camide imamlık yapmaya başladı. Daha sonra Türkiye’ye geldi ve burada halkın vaaz ve irşad hizmetleri için kalmasını istemesi üzerine bir müddet Adana’da kaldı. Ardından tekrar döndüğü Cebele’de Kur’an, tefsir, fıkıh gibi ilimleri okuttu. Hali, tavrı, güzel huyu davetini destekliyordu. Bu itibarla Şeyh İzzettin Kassam o dönemde Suriye’nin maddi ve manevi mimarlarının başında geliyordu. Vaazlarında İslami dirilişin ancak öze dönüşle mümkün olacağını ve Müslümanların en büyük düşmanının emperyalizm olduğunu anlatıyordu.

Bu arada İtalyanlar Libya’nın Trablusgarb şehrini işgale kalkışmışlar, Ömer Muhtar ve beraberindeki mücahitler de onlara karşı direnişe başlamışlardı. İzzettin Kassam Suriye’de Ömer Muhtar ve beraberindeki mücahitler için yardım toplamaya başladı. Halk yardım kampanyasına bütün imkanlarını seferber ederek katıldı. Şeyh İzzettin Kassam ve yetiştirdiği mücahitler Ömer Muhtar’a yardım etmek için deniz yoluyla Trablusgarb’a ulaşmak üzere İskenderun’a geldi, ancak kırk gün kadar beklemelerine rağmen yola çıkamadılar. O zamanki Suriye hükümeti, mücahitleri geri çağırma emri çıkararak cihada katılmalarını engelledi.

Şeyh İzzettin Kassam İslam düşmanlarıyla cihad için en ufak bir fırsatı dahi kaçırmıyordu. Birinci Dünya Savaşı patlak verince Osmanlı Ordusunun bir neferi olarak savaştı. Harbin bitimine kadar güç yetirebildigi sahalarda çalışmaya devam etti.

Fransızlar da diğer Avrupa ülkeleri gibi savaş sonrasında bazı sömürgeler elde etti. Bu sömürgelerin başında Suriye geliyordu. Şeyh İzzettin Kassam ve mücahitleri Suriye’de Fransızlara karşı cihada başladılar. Fransızlar ancak Sihyon bölgesinde tutunabiliyorlardı. Şam, Fransızların eline geçinceye kadar onlara büyük kayıplar verdirdi. Nihayet mücahitlerin bazıları Türkiye’ye iltica ettiler. Şeyh İzzettin Kassam ise sömürgeci güçlerin ve onlarla işbirliği içindeki Siyonistlerin Filistin üzerindeki oyunlarının tehlikeli boyutlara geldiğini gördüğünden beraberindeki bazı mücahitlerle birlikte 1921’de Filistin’e gitti. İzzettin Kassam Filistin’e varınca Hayfa şehrine yerleşti ve burada hem öğrenci yetiştirmekle, hem de halkı İslami yönden şuurlandırmak için vaaz ve irşad çalışmaları yapmakla meşgul olmaya başladı. Vaaazlarında genellikle siyonist tehlike üzerinde duruyor, halkı bu tehlikeye karşı uyanık olmaya çağırıyor ve cihada teşvik ediyordu.

İngilizlerin yoğun şekilde yahudileri getirip Filistin’e yerleştirdiklerini görünce halkı etkin bir şekilde cihada hazırlama çalışmalarını başlattı. Halkın gönlünü kahramanlık, özgürlük ve izzetle yaşamak duygularıyla yoğurdu. Sadece vaaz ve irşad yoluyla insanları cihada hazırlamakla yetinmeyerek bir yandan samimi bir şekilde cihada katılacak fertler yetiştiriyor bir yandan da teçhizat etmeye çalışıyordu. İzzettin Kassam talebelerinden ve halkın içinde kendisine bağlı Müslümanlardan “askeri bir birlik” kurdu. Bu birliğe Şeyh Kassam’ın ismine nispetle “Kassamiler” denilmekteydi.

[uckan-post id=”1907″]

Kassamiler Hayfa’da ve Filistin’in kuzeyinde çok başarılı mücadeleler verdiler. 1931’e gelindiğinde cihadın fiilen başlatılması için hazırlıklar son merhalesine gelmişti. Bu arada İzzettin Kassam’la, Kudüs’deki Kurtuluş Hareketi arasında irtibat da tamamlanarak güç birliği yapılmış ve hareket birliği sağlanmıştı.

5 Nisan 1931’de fiilen cihad başlatıldı ve bu tarihte İzzettin Kassam’ın mücahitleri gerek İngiliz işgalcilere ve gerekse onların getirip Filistin topraklarına yerleştirdikleri siyonist teröristlere karşı çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Şeyh İzzettin Kassam’ın başlattığı bu kıyam, Filistinlilerin İngilizlere karşı başlattığı altıncı kıyam olarak yerini alıyordu.

Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını destekleyen İngiliz işgalciler İzzettin Kassam’ın verdiği cihaddan ciddi şekilde rahatsız oluyor, onu ortadan kaldırmak ve birliğini dağıtmak için yoğun bir çaba harcıyorlardı.

1935 yılında İzzettin Kassam ve beraberindeki bazı mücahitlerle birlikte İngiliz işgalciler tarafından 500 kişilik bir birlikle onu karadan ve havadan muhasaraya aldılar. Kendisine teslim olması çağrısında bulundular. Ancak Kassam ve beraberindekiler işgalcilere teslim olmayı değil karşı koymayı tercih ettiler. Bu kuşatma esnasında Şeyh Kassam’ın beraberinde sadece 14 mücahit bulunuyordu. Çatışma şafağın sökmesinden önce başlayıp sabahın sonuna kadar sürdü. 19 Kasım 1935 tarihinde meydana gelen bu çatışmada Şeyh İzzettin Kassam şehit düştü.

Şeyh İzzettin Kassam ve Mücadelesi

Şeyh İzzettin Kassam
Şeyh İzzettin Kassam

Şeyh İzzettin Kassam’ın mücadelesi Filistin halkı için bir meşale olmuş, onları harekete geçirerek 1936’da gerçekleşen büyük kıyamın da şartlarını hazırlamıştır. Şeyh İzzettin Kassam ilmiyle, takvasıyla, cesaretiyle, kararlılığıyla ve İslami duyarlılığıyla kendisinden sonra gelenlere örnek olmuştur.

Filistin’in 1917 yılında İngilizlerin işgaline uğradığı yıllarda başta Kudüs Müftüsü Şeyh Emin el-Huseyni ve İzzettin el-Kassam gibi alimler olmak üzere Filistin halkı İstanbul’da bulunan Halife’ye bağlılığını sürdürmüş ve İngiliz hakimiyetini gayri meşru bir işgal olarak görmüştür. Bu nedenle Filistinli ilim adamları İngilizlere karşı savaşmayı farz görmüşlerdir. İşte İzzettin Kassam bu kurtuluş mücadelesinin destansı önderi olarak tanınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir