Rasim Özdenören

Rasim Özdenören Kimdir? Hayatı ve Yaşadıkları

Sanat ve düşünce dünyamızın önemli isimlerinden biridir Rasim Özdenören. Yerli düşüncenin ana arterinde yer alan, medeniyetimizin has toprağının ruhunu, sanat ve düşüncesine ana damar olarak yerleştiren yazarlarımızdan.

Rasim Özdenören, 1940’ta Maraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu şehirlerinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak çalıştı. Bir ara araştırma amacıyla ABD’nin çeşitli eyaletlerinde, 1970-1971’de iki yıl kadar kaldı. 1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine geldi. Aynı bakanlıkta bir yıl da müfettişlik yaptı. 1978’de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra tekrar döndü. Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı hikayeleri ayrıca TV filmi yapılmıştır.

Rasim Özdenören
Rasim Özdenören

“Müslümanlar sürçtürkleri, tökezledikleri yerde, bunun başlıca sebebinin kendi iç oluşumlarını tamamlamakta gösterdikleri ihmalden kaynaklandığını görmezden gelmemelidir. Kendi doğrularının gerektirdiği hayat tarzını, ilkin kendi nefislerinde yaşamaya başladıkları an, İslam’ın hayata geçirilmesinde en doğru yöntem kendiliğinden bulunmuş olacaktır.”
Rasim Özdenören

Rasim Özdenören’in, ilk hikayesi 1957 yılında Varlık dergisinde ilk öykü kitabı ise 1967’de yayımlandı. On yıllık kesitte ise çeşitli dergi ve gazetelerde öykülerini yayımlamayı sürdürdü. Büyük Doğu çevresinde şekillenen düşünce ufku daha sonra Edebiyat Dergisinde Nuri Pakdi’le sürdü. Akif İnan, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Alaaddin Özdenören gibi isimlerin arasında olduğu Mavera Dergisi’nde edebi kişiliği tamamen belirginleşen Rasim Özdenören, şair yoğunluğu olan bir arkadaş ortamında hikayeci olarak temayüz etti. Rasim Özdenören’in kimlik oluşumunda kuşkusuz Necip Fazıl kadar Sezai Karakoç’u da anmak gerekir.

Ali Haydar Haksal’ın, Özdenören’e ilişkin tespiti dikkat çekicidir: “İkinci Yeni, şiir düzleminde nasıl kendisine yeni bir yol çizmiş ise buna koşut olarak Türk öykücülüğü öylüde Rasim Özdenören ile kendisine yeni bir kapı aralıyor. Şiirde Üstad Sezai Karakoç’un yaptığını Özdenören öyküde gerçekleştirdi.”

Tavsiye Yazı: Mahmut Celalettin Ökten Hayatı ve Yaşadıkları

Rasim Özdenören’in Edebi Kişiliği

Rasim Özdenören, yaşantının insanın iç dünyasının, ruhunun seslerini döküyor öykülere. Ölüm imgesinin bütünüyle kuşattığı metinler bunlar. Durum ve anların birden bire görünüp kaybolması gibi okura yoğun bir anlam bırakıyor. O, kelimelerini hesaplı kullanmayı bir koşul sayarak hayatın bir kesitine bütün yönleriyle yoğunlaşarak anlatmanın yolunu seçer.

Özdenören, yerli unsurları evrensel insan ölçeğinde güçlü betimler ve imgelerle donatarak yazmıştır öykülerini. Bir yazar olarak gerek köşe yazılarında gerekse denemelerinde Islami kişiliğiyle tanınmasına rağmen mesajını öyküyü incitmeden vermeyi başarmıştır. Onun düşüncesi daha çok denemelerinde aşikar olmaktadır. Kimlik sorunu, kavram karmaşası, düşünce sarsıntıları arasında kalmış insana çıkış yolu sunma gayretinin, değerlerinden uzaklaştırılmak istenen nesillere köklerini hatırlatma derdini omuzlamaktadır yazıları.

Kelimeleri asli hüviyetiyle yeniden düşünmeye çağırıyor okurunu. Örneğin, “Kafa Karıştıran Kelimeler” adlı eseri tam olarak bu amaçla kaleme alınmıştır: “Türkiye’de yüz elli yıla yakın bir zamandan beri, düşünce hayatımızda yer tutan kelimeler asli muhtevalarından boşandırılmış olarak kullanılmaktadır. Yanlış kullanımlar sadece batı dilinden Türkçe’ye aktarılan kelimelerin başına gelmiyor; aynı zamanda bizim kültürümüde yer etmiş İslami kavramlara Batılı deyimlerinden anlamlar yüklenmeye çalışılıyor. Böylece günümüz Türkçesi kafa karıştıran kelimelerin harman olduğu bir manzara arz ediyor.” şeklinde dile getirdiği tespitinin ardından kelimelerin ardından kelimelerin düşünme formunu şekillendirmesinden hareketle belirli kavramları irdeliyor.

O bununla, geçmişinde İslam’ı yaşamış ve Türkçe konuşulan bir ülkede Batılılaşma süreciyle anlam kaymalarına uğrayan kelimeleri, kavramları İslami düşünce yönünden ele alarak müslümanca düşünmenin bir başka yönüne ışık tutmayı amaçlıyor.

Rasim Özdenören
Sibel Eraslan, Rasim Özdenören, Ayşe Özdenören

Rasim Özdenören Batı kültürünün evrenselliğine itibar etmeyen bir yazar. İnsanımızın kendi kimliğini Batı kültür dairesi içerisinde arama girişiminin anlamlı sonuç vermeyeceğini söyler. Kimliğimizi kendi tarihimizin köklerinde bulmaya çalışmanın zaruret olduğunu ve İslam’ın kimliğimizin referans noktası olduğunu dile getiriyor.

Kaynakça:
1- R. Özdenören Gül Yetiştiren Adam, İz Yayıncılık 2014
2- R. Özdenören Özel Sayısı, Yedi İklim Dergisi, Sayı 108, Mart 1999
3- Ali Haydar Haksal, Rasim Özdenören Ruh Denizinden Öyküler, İnsan Yayınları, 2008
4- R. Özdenören, Kafa Karıştıran Kelimeler, İz Yayıncılık, 2014
5- Medeniyetin Burçları Rasim Özdenören Kitabı, Editör: Ali Dursun – Turan Karataş, 2011
6- Gökhan Serter, Şahitler (1), Yedi İklim Yayınları, 2016
7- Rasim Özdenören Twitter sayfası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir