Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kısa Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Halk Fırkası” adıyla 9 Eylül 1923’te Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kuruldu. 10 Kasım 1924’te yeni kurulacak partinin adının “Cumhuriyet Partisi”…

Sinema ve Ben (Araya Kaynak Yaptıran Mim)

Merhaba dostlar. Mim yazmanın daha doğrusu mimlemelere kaynak yapmanın dayanılmaz (doğru tanım: karşı koyulmaz) eğlencesine yine boğun eğdim. Çağrı’nın bloguna eklediği Sinema ve Ben konulu mime kaynak yaptım.

Cumhuriyetimizin Garantisi Lozan Antlaşması Süreci

Lozan Antlaşması süreci nasıl başladı? 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti egemenliğini ciddi biçimde kaybetmeye başlamıştı. Ancak Türk ulusu giriştiği Milli Mücadele’yi kazanınca itilaf devletleri yavaş…