Michel Nostradamus Tutmayan Kehanetlerin Babası

Yıllardır yazılı ve görsel medyada, dergilerde, kitaplarda adını ve kehanetlerini ki bana göre saçmalıklarını okuduğumuz duyduğumuz Michel Nostradamus hakkında bir araştırma yaptım.

Michel Nostradamus

Batılı ülkelerde en popüler Fransız yazarı olan Nostradamus acaba geleceği bilen kahin mi yoksa bir şarlatan mıydı?

Yahudi kökenli bu çok yönlü adamın maskesi herhalde artık düştü. 1503 yılında Güney Fransa’da doğan Nostradamus Yahudi kökenli olup, Katolik inancı benimseyen bir babanın oğludur.

Tarih her zaman gerçekleri söyler.

Michel Nostradamus 1503 yılında Güney Fransada doğdu. Nostradamus yaşadığı dönem itibariyle, hem Yahudi geleneklerine, hem de dış dünyadaki Hristiyan yaşayışına sahip bir çifte kültür içerisinde yetişmişti. Nastradamus’un dedeleri, İsaşar adlı Yahudi kabilesinden gelmektedir. İsaşar kabilesi kahinlik açısından zengin tecrübelere sahipti.

Michel Nostradamus, 1529 yılında doktor oldu. Agen şehrine yerleşti ve 2 çocuk sahibi oldu. Veba salgınına yakalanan iki çocuğunu ve karısını kaybedince muayenehanesini kapattı ve gezginciliğe başladı. 1546 ve 1548 yılları arasında veba ile mücadele eder. 1556 yılında Kral İkinci Henri’nin özel doktoru ve saray astrologu olur.

Kralın özel doktoru ve saray astrologu olan Michel Nostradamus kehanetlerini birbiri ardına sıralamaya başlar. Peki ama bu kehanetler ne derece doğrudur?

Yapılan hesaplamalara göre, Nostradamus’un 946 kehanetinden 70 tanesinin gerçekleştiği söylenebilir. Bu oran zeki ve kültürlü bir insanın tahmininden öteye geçemeye yetmemektedir.

Michel Nostadamus hakkında birçok kişi fikir belirtmiştir. Bunlardan en dikkat çikici olanlar şunlar;

Bilmecelerle konuşan birdir. Sathi bir Hristiyan, samimi bir putperesttir. Önceden yanacağını haber verdiği Pouzin şehrini kendisi yakmıştır. (Charles Ward)

Nostadamus, sözlerini dramatik bir belirsizliğe büründürmekte ustaydı, bu yüzden de kehanetleri şimdiki çağa kadar canlı kaldı. (Bernard Capp)

Nostradamus’un kişiliğinde özellikle dikkati çeken birtakım noktalar var ise, o da diğerlerine kıyasla çok daha bilgili bir doktor, görgü ve tecrübe sahibi bir insan ve iyibir şair olmasıdır. Yoksa kahinliği kabbalistik bir takım hokkabazlıklardır. (Prof. Dr. Helmut Swoboda)

Nostradamus , bir takım çevrelerce kasıtlı olarak şişirilmiş lanse edilmiş bir şarlatandır. Konuyu Peygamberimizin bir hadis – i şerifi ile noktalayalım: ” Bütün müneccimler yalancıdır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir