ISIS DAEŞ IŞİD Tarihsel Gerçeklikler

ISIS DAEŞ IŞİD Tarih her zaman insanların geleceğini şekillendirmede önemli bir unsur olmuştur. Sade bir vatandaştan tutunda büyük devletlere kadar övünç kaynağı tarihsel başarılardır. Bugün bölgemize bela olan ISIS DAEŞ IŞİD adlarını taşıyan terör örgütünün tarihteki yerini ve hangi hataların tekerrür ettiğini inceleyeceğiz.

ISIS DAEŞ IŞİD

ISIS DAEŞ IŞİD, 2014 yılında Ebubekir el-Bağdadi liderliğinde Suriye’de kurulmuştur. İngilizce ismi ISIS‘dir. Türkçe IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) olarak geçmiş daha sonraları ise DAİŞ ve DEAŞ olarak adlandırılmıştır. Kurulmasında Amerika, İngiltere ve Israil’in aktif rol oynadığı belirtiliyor.

Daeş’in ingilizce ismi olan İsis karşımıza tarih öncesi Mısır Mitolojisinde çıkıyor. Bugün bir terör örgütü olan İsis mitolojide bir tanrıçadır. İsterseniz önce Mısır’ın mitolojik tanrıçasının hayatına bir göz atalım.

Isis, milattan sonraki yüzyıllarda Yunan ve Roma dünyasına gidip birçok dişi tanrıyı kendi kişiliğinde toplayan Mısır tanrıçasıdır. Kral tanrı kural koyucu Osiris’in kız kardeşi ve karısı olan Isis, Horus’un da annesidir.

Hikayeleri ise kabaca şöyle; Mitolojiye göre insanlar Osiris’i severler. Koyduğu kuralları severek yerine getirirler. Kardeşi Seth onun bu başarısını kıskanır. Seth Osiris’ten kurtulmak için bir plan yapar. Kardeşinin ölçülerine uygun bir tabut yaptırır. Bir şölen düzenler ve Osiris’i de o şölene davet eder. Şölenin en sonunda önceden yaptırdığı tabutu çıkararak bu tabutun kime uyarsa ona verileceğini söyler. Herkes dener ve tabut sadece Osiris’e uyar. Bunun üzerine Seth hemen tabutun kapağını kapatır ve Osiris’in içinde olduğu tabutu Nil’e atar.

Osiris’in kız kardeşi/karısı Isis kocasını aramaya başlar. Sonunda tabutunu bulur ve onu da alıp Mısır’a döner. Cenaze töreni yapmak için tabutu bir bataklığa saklar. Seth avdan dönerken tabutu bulur ve çok sinirlenir. Osiris’in vücudunu tabuttan çıkarıp parçalara böler ve Mısır’ın çeşitli yerlerine dağıtır. Isis bu parçaları teker teker bulur. Bir parçası eksiktir. Buna rağmen sihir ve büyü gücünü kullanarak dağılmış parçalarından Osiris’i canlandırır. Isis ve Osiris’in Horus adında bir çocukları olur.

Horus büyüyünce Seth’e savaş açar. Bu savaşın sonuçları çeşitli şekillerde anlatılmakta. Bu savaşın sonucunda Osiris – yer altı dünyasının kralı, Horus yaşamın kralı, Seth ise şeytanlık ve kötülüğün kralı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Nihayet Horus babasının öcünü alır. Set’i yener ve onu Sahra’ya gönderir.

Mısır mitolojisinde bu hikâyenin çok değişik versiyonları bulunmaktadır. Biz kısa olanla kafa karıştırmadan gidelim ve bu hikâyeyi günümüz Ortadoğu’suna yani ISİS/IŞİD’ın hüküm sürmeye çalıştığı topraklara uyarlayalım.

ISIS DAEŞ IŞİD Osmanlı ve Mitolojik Savaşlar

Mitolojiye göre insanlar (Osmanlının hüküm sürdüğü topraklarda) Osiris’i (Osmanlı Devletini) severler. Koyduğu kuralları severek yerine getirirler. Kardeşi Seth (Düşmanı İngiltere ve Haçlılar koalisyonu) onun bu başarısını kıskanır. Seth (İngiltere) Osiris’ten (Osmanlıdan) kurtulmak için bir plan yapar.

Kardeşinin (Osmanlının) ölçülerine uygun bir tabut (T.C. devletinin şimdiki sınırları) yaptırır. Bir şölen (I. Dünya savaşı) düzenler ve Osiris’i de (Osmanlı Devleti’ni) o şölene davet eder.
Şölenin en sonunda önceden yaptırdığı tabutu çıkararak (100 senelik Misakı Milli sınırları) bu tabutun kime uyarsa ona verileceğini söyler. Herkes dener ve tabut sadece Osiris’e (Osmanlı Devleti’ne) uyar.

Bunun üzerine Seth (İngiltere) hemen tabutun kapağını kapatır (Osmanlının alfabesi değiştirip tarihini unutturur) ve Osiris’in (Osmanlının) içinde olduğu tabutu Nil nehrine (3 tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyaya) atar.

Osiris’in karısı ISİS (II. Dünya savaşı sonrası ABD) kocasını aramaya başlar. Sonunda tabutunu bulur ve onu da alıp Mısır’a döner. Cenaze töreni yapmak için tabutu bir bataklığa saklar (Rusya’nın çökmesini bekler). Seth (İngiltere) avdan dönerken tabutu bulur ve çok sinirlenir.

Osiris’in (Osmanlının) vücudunu tabuttan çıkarıp parçalara böler (1960 darbesi ve sonrasında ki sağ/sol Türk/Kürt Laik/Dindar kutuplaşmaları) ve Mısır’ın (Türkiye’nin) çeşitli yerlerine dağıtır. ISİS bu parçaları teker teker bulur (parçalanmış İslam coğrafyasının her tarafında pıtırcık gibi bitiveren IŞID/ISİS’cıklar). Bir parçası eksiktir. (Ruhu) Buna rağmen ISIS sihir ve büyü gücünü (CIA) kullanarak (Nurlu bir ruh kullanmaya çalışır) dağılmış parçalarından Osiris’i canlandırır.

(Amacı zaten hep budur. Eski düzenin sahibi İngiltere’ye karşı yanında birisini bulmak)

Peki bundan sonra ne olacak?

Hikâyenin buradan sonrası gelecekte geçecek. Zaten savaşta bunun üzerine. 100 yıl tabutta kalan Osiris/Osmanlı akıllanmıştır, her ne kadar Seth’den (İngiltere) nefret etse de ISIS’den (ABD’den) de artık soğumuştur. Çünkü ISIS, yokluğunda yaptığı büyülerle (ABD’nin soğuk savaş dönemi ve sonrası kirli savaşları) memleketinde (İslam coğrafyasında) çok büyük acılar yaşatmıştır. Amacına ulaşabilmek için bütün şeytani yöntemleri kullanarak Seth’in (İngiltere’nin) bir kopyası olmuştur.

ISIS (ABD) ve Osiris’in (Osmanlı’nın) Horus adında bir çocukları olur (olacak). Horus (Ortadoğu’da kurulacak yeni ülke) büyüyünce Seth’e (İngiltere’ye) savaş açar (açacak).
Bu savaşın sonuçları çeşitli şekillerde anlatılmaktadır. Bu savaşın sonucunda ISIS – yer altı dünyasının kralı, (CIA ile dünyayı kontrol etmeye çalışan); Horus yaşamın kralı (bölgede insanları öldürmeye değil, yaşatmaya çalışan Yeni Türkiye); Seth ise şeytanlık ve kötülüğün kralı (ya da Majesteleri/Kraliçesi) olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Nihayet Horus (Yeni Türkiye) babasının (Osmanlı devletinin) öcünü alır. Set’i yener ve onu Sahra’ya (Kuzey ve Orta Afrika’ya) gönderir.

Mitolojik hikâyemiz burada biter. Yeni doğacak çocuğun ruhunun ISIS’e mi Osiris’e mi benzeyeceğini bilmiyoruz. Ancak 15 Temmuz gecesi milletimizin kararlılığı ve gösterdiği cesaret yeni doğacak çocuğun Osiris’e yani Osmanlı Devletine benzeyeceğinin işareti sayılabilir.

ISIS DAEŞ IŞİD adı her ne olursa olsun bu topraklarda daha fazla bozgunculuk çıkartamayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir