Çorlulu Zarifi ve Zarifi Teknoloji Üniversitesi

Çorlulu Zarifi ismini hiç duydunuz mu Siyaset kadar ilgimi çekmese de gündemi yakalayabilmek adına Çorlu Ticaret Odası seçimlerini de takip etmeye çalışıyorum. Seçim heyecanını yaşayan hemşerilerime başarılar dilerim.

Çorlulu Zarifi

Efendim Çorlu Ticaret Odası Başkanlığı adaylığını açıklayan Mehmet Diktaş ağabeyin Zarifi teknoloji üniversitesi kuracağını beyan etmesiyle hem Çorlu adına sevinmiş hem de Zarifi kimdir merak etmiştim. Zira Çorlu adına Çorlulu Ali Paşa haricinde bir isim duymamıştım.

Kurulması planlanan üniversitenin teknoloji üniversitesi olması ülkemizede fayda sağlayacaktır. Üstelik üniversiteye divan şairi olan Çorlulu Zarifi’nin isminin düşünülmesi ayrı bir incelik olmuş.

Çorlulu Zarifi kimdir?

Hayatıyla ilgili çok az bilgi var. 1578 yılında kaleme aldığı Mihr ü Mâh’ı yirmi yaşlarında yazdığına göre 1558-1559 yıllarında doğduğu tahmin edilebilir. İstanbul’daki medrese eğitiminden sonra Çorlu’ya yerleşerek evinin çevresini genç öğrencilerin ders gördüğü bir merkez haline getiren Bihiştî Ramazan Efendi’nin talebesidir.

Şairin eserleri ve şiirlerinin incelenmesinden, özellikle de tarih kıtalarından Kanûnî Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde yaşadığı anlaşılıyor. Ancak Kanûnî döneminin son yıllarında ve II. Selim döneminde adını duyuramayacak kadar genç yaşta olmalıdır.

Büyük ihtimalle III. Murad döneminden itibaren tanınmaya başlanmış, Bâkî ve Âlî Mustafa Efendi gibi önemli isimlerle hemen hemen aynı dönemlerde şiir yazmıştır.

Zarîfî, babasının teşvikiyle yazmaya niyetlendiğini söylediği Mihr ü Mâh’ın başlarında bu işe giriştiği sırada babasının vefatını, ölümüne düşürdüğü 1578 tarihiyle haber vermektedir. Bu tarih kıtasında babasının herkes tarafından sevildiğini ve “Zarif” lakabıyla anıldığını söyler. Kendisi “Zarîfî” mahlasını muhtemelen bundan dolayı seçmiştir.

Ayrıca bu kıtadan babasının adının Mûsâ olduğu öğrenilir. Râhatü’l-ervâh’ın sonunda vebadan ölen iki çocuğu ve iki torunu için yazdığı mersiyede yer alan, “Dedi hâtif o demde târîhin/Dördü de dâhil-i cinân oldı” beytindeki tarihe göre (1013/1604) bu sırada hayattaydı.

Çorlulu Zarifî Divanı, haz. Gülşah Taşkın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir