Bildiğimizi Zannettigimiz Dini Bilgiler

Gerçekleri konuşmak gerekirse bir çoğumuz taklidi iman üzereyiz. Anne ve babamızdan, çevremizden duyduğumuz kadarı ile inanıyor ve iman ediyoruz. Bu yazımda taklidi imandan tahkiki imana geçmemizde azda olsa bir fayda sağlayacağına inandığım dini bilgiler konusuna değineceğim. Bilgili ve bilinçli bir Müslüman olabilmek için çoğu zaman kullandığımız ancak ne olduğu konusunda tam anlamıyla bilgi sahibi olmadığımız dini bilgiler ve terimlerden başlamak doğru olacaktır.

Dini Bilgiler

Temel Dini Bilgiler ve Terimler

Ne zamandan beri Müslümanız?
Kalû Belâ’dan beri. Kalû Belâ: Allah dünyadı ve içindeki varlıkları yaratmadan evvel, öncelikle gelmiş ve gelecek bütün insanların ruhlarını yaratmıştır. Bunları ruhlar alemi denilen bir alemde bir arays getirmiştir. Daha sonra hepsini birden huzurunda toplayarak kendilerine hitaben: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sormuştur. Ruhlar da: “Belâ, sen bizim Rabbimizsin”, diye cevap vermişler: “Ancak sana ibadet eder, senden yardım dileriz” demişlerdir. İşte bu konuşmanın vuku bulduğu zamana, “Kalû Belâ” denir.

Din nedir?
Hür iradeyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedi mutluluğa ulaştıran ilahi kanunlar bütünüdür.

İman ve İnanç Nedir?
Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem’in, Allah’tan (Celle Celaluhu) getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.

Ahlak Nedir?
Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevi değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür.

Farz Nedir?
Dinen yapılması kesin olarak istenen şeylere Farz denir.

Mükellef Nedir?
Dini hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimselere mükellef denilir.

Vacip Nedir?
Dinen yapılması zanni delillerle istenen dini hükümlerdir.

Sünnet Nedir?
Peygamber Efendimiz’in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dini görevlerdir.

Mekruh Nedir?
Dinen yapılmaması zanni delillerle istenen şeydir.

Mübah Nedir?
Dinen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

Müfsid Nedir?
Usûlüne uygun olarak başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz hale getiren herhangi bir davranıştır.

Kelime-i Tevhid Nedir
“Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed O’nun elçisidir.” anlamındaki “Lailahe illallah, Muhammedürresûlullah” ifadesidir.

Kelime-i Şehadet Nedir?
“Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçidir” anlamındaki “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” ifadesidir.

Temel Dini Bilgiler ve Terimler 2

Dört Büyük Meleğin İsimleri ve Görevleri Nelerdir?
Cebrail: Allah’tan vahiy getiren melektir.
Mikail: Evrendeki tabiat olayları ve canlıların rızıkları ile görevli melektir.
İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların kabirlerinden kalkması için Sûr’a üflemekle görevli melektir.
Azrail: Canlıların ruhlarını almakla görevli melektir.

Dört Büyük Kitabın İsimleri Nedir ve Geldi Peygamberler Hangileridir?
Zabûr: Hazreti Davut Aleyhisselam’a gelmiştir.
Tevrat: Hazreti Musa Aleyhisselam’a gelmiştir.
İncil: Hazreti İsa Aleyhisselam’a gelmiştir.
Kur’an-ı Kerim: Hazreti Muhammed Aleyhisselam’a gelmiştir.

Helal Nedir?
Yapılıp yapılmaması konusunda dini bir hüküm bulunmayan şeylerdir.

Haram Nedir?
Dinen yapılmaması kesin olarak yasaklanan şeydir.

İbadet Nedir?
Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap vadedilen dini görevleri ve amelleri Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir.

İbadet Çeşitleri Nelerdir?
İbadetler bedeni, mali ve hem bedeni hem mali İbadetler olmak üzere üç çesittir.

Yeryüzünde İlk Mabed Neresidir?
Yeryüzünde ilk mabed, Kâbe-i Muazzama’dır.

Peygamberimizin (s.a.v) Kabri Şerifleri Nerededir?
Medine-i Münevvere’de Mescidi Nebevidedir.

Allah’ın Zati Sıfatları Nelerdir?

Vucud
Kıdem
Beka
Vahdaniyyet
Muhaletün Lilhavadis
Kıyam Binefsihi

Allah’ın Sübuti Sıfatları Nelerdir?
Hayat
İlim
Sem’i
Basar
İrade
Kudret
Kelam
Tekvin

Namaz Kimlere Farzdır?
1- Müslüman olmak
2- Buluğ çağına varmak (7 yaşında çocuklara öğretilmeli)
3- Akıllı olmak (Delilere farz değildir)
4- Kadınlar için ay başı ve lohusalık halleri dışında namaz farzdır

Oruç Kimlere Farzdır?
1- Müslüman olmak
2- Buluğ çağına varmak
3- Akıllı olmak (Delilere farz değildir)

Zekat Kimlere Farzdır?
1- Müslüman olmak
2- Buluğ çağına varmak
3- Akıllı olmak
4- Zengin olmak
Not: Malın kameri yıla göre bir yıl (zekat verecek kişinin) elinde bulunması

Hac Kimlere Farzdır?
1- Müslüman olmak
2- Buluğ çağına varmak
3- Akıllı olmak
4- Hür olmak
5- Zengin olmak
6- Kendisinin gidip gelinceye kadar masrafları karşılayabilecek olması
7- Hac vazifesini yapacak vakte yetişmiş olması

Cennet Nedir?
Allah’ın emirlerine uyup yasaklardan sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir.

Cehennem Nedir?
Kafirlerin sürekli olarak kalacakları azap yeridir.

Berzah Nedir?
Ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir.

Sırat-ı Müstakim Nedir?
Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur.

Daha önce yayınladığım Özlediğimiz İnsan Modeli ve Toplum adlı yazımı da okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir