Bernard Lewis Islam’ın Krizi Yorumum

Okumayı seviyor musunuz? Belki ilginizi çeker ümidiyle okuduğum kitaplara yönelik tanıtıcı ve eleştirel yorumlar getirmeye karar verdim. Ilk kitabımız Bernard Lewis’in Islam’ın Krizi adlı eseri.

Islam'ın Krizi

Kısaca Bernard Lewis kimdir?

Bernard Lewis, İngiliz asıllı ABD’li tarihçidir. Princeton Üniversitesi’nde profesördür. İslam tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzmanlaşmıştır. Ortadoğu hakkında uzmanlaşmış batılı uzmanlar arasında en çok okunan yazarlardandır.

Kitaba gelirsek;

Kendi alanında uzmanlaşan Lewis, kitap içerisinde objektif ve pek duyulmayan bilgilere yer vermesine rağmen kitabın isminde bir önyargı var. Yaşanılan kriz Islam’ın değil ama Islam’ı temsil eden Müslümanların krizidir.

Gerçi içerisinde bulunduğumuz durumda karşıdan bakan birisi için “kriz” tabiri kitabın ismine verilebilecek en hafif benzetme olacaktır.

Kitapta kimi yazarların ifade ettiği şekilde İslâm’ın günümüz aktüel dünyasına aidiyeti gibi ilkel felsefi bir tartışma yerine, İslâm’ın doğuşundan günümüze oldukça hızlı bir özetle gelerek, İslâm’la hatıralan toplumlar, devletler, müesseseler ve bunların duruşları üzerine, bazılarını belki de önceden duymadığımız nüanslara yer verilmiş.

Mesela, 1980-1988 İran-Irak savaşında, Iran kendi ordusuna yol açmak için mayın tarlalarından geçen İranlı çocuk askerlerin varlığından kaç kişi haberdardır? Veya 1967’deki İsrail işgalinden bu yana (kitabın yayın tarihi 2003) Filistinde 7 Üniversite kurulduğunu kaç kişi bilir?

Yazar “İslâm ölü ve yoksul ruhlara hayat ve anlam vermiştir..” deyip ardından “İslâm’ın temel metinlerinden hiçbiri terörizme ya da cinayete onay vermez..” tümcesini okurken, fotoğrafın bütününü göreceği ümidini taşıyorsunuz; sonrasında ise “Çoğu Müslüman fundamentalist ve terörist değildir ama günümüz teröristlerinin çoğu Müslümandır..” satırları, “Batı” nın üretip belirlediği, kötülüğün kaynağı “Doğu”dur tezini zihninizde yükseltiyor.

Cana, mala kıyanların etnik kökeni ve kendini tanımlamaları üzerinden tasnif oluşturan bu kolonyal dil, sorunlu bir dildir ve mevcut sorunların doğru tanımlanması anlamında yapısal bir katkı sunamıyor.

Öte yandan bu, ötekileştirilen ve gerçekleştirilecek amaçlar doğrultusunda da maalesef hamuruna kolayca şekil verilebilen bir mensubiyet için yeni bir üslup da değildir, bu anlamda, kendini bu mensubiyet üzerinden tanımlayan okuyucu için bir alınganlık da söz konusu olmamalı.

Bernard Lewis’in Islam’ın Krizi eseri, güncel oryantalist yazarlar arasındaki ağırlığı da göz önünde bulundurulursa, Batı-Doğu, Terörizm, Ortadoğu gibi günümüzün güncel konularına bir arkaplan tutması anlamında okunması gerekli bir kitap.

Lewis’in bu eseri, güncel oryantalist yazarlar arasındaki ağırlığı da göz önünde bulundurulursa, Batı-Doğu, Terörizm, Ortadoğu gibi günümüzün güncel konularına bir arkaplan tutması anlamında okunması gerekli bir eser.

Bernard Lewis Islam'ın Krizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir