Başarılı Olmanın Sırrı

Başarılı Olmanın Sırrı Nedir? Araştırdım ve Öğrendim

Başarılı olmanın sırrı hakkında belki onlarca yazı okudunuz. Çeşitli maddelerden oluşan listeleri ezberlediniz. Aslında yapmanız gereken azimli olmak ve sürekliliği sağlamaktır. Böylelikle başarılı olmak bir sır olmaktan çıkacaktır.

(Dün uzun zamandır pasif durumda olan Facebook profilimi aktif hale getirdim. Seçim süreci boyunca aktif tutacağım ve seçimlerden sonra tekrar pasif hale getireceğim.)

Başarılı olmanın sırrı, başarılı olanlara karşı saygılı olma ve başarıyı tebrik etme üzerine facebook profilimde bir yazı yayınladım. Yazı olumlu tepkiler alınca sizlerle de paylaşmak istedim.

Manevi yönü ağır basan bir insan olarak yine manevi yönden yükselmiş, başarılı insanların gösterdiği gayret ve çektiği çileyi sizlere aktardım.

Benim anlattıklarıma benzer sizin bildiğiniz başarı öyküleri var ise yorum yaparak yazıya ekleyebilirsiniz.

Tavsiye Yazı: Cahit Zarifoğlu’ndan Müslüman Sanatçı Tasavvuru

Başarılı Olmanın Sırrı

Başarılı olmanın sırrı ve fedakarlıklarımız

“Bir şeyleri başarmak kolay değil. Başarının altında yatan gayreti, çileyi ve fedakarlıkları görmeliyiz, anlamalıyız. Bu bizi iki şeye ulaştırır; Birincisi başarıyı tebrik etmeye, ikincisi başaran kişiye saygı duymaya.

Size birkaç başarılı insanın gayretini aktarayım.

Tam adını dahi bilmediğimiz ama künyesiyle tanıdığımız Ebû Hanife’nin binlerce talebesi olup, bunların kırk kadarı müctehid mertebesine ulaşmıştır.

İmam Buhari, bizim bugün okumaya vakit bulamadığımız kitapları derleyen, toplayan, yazan, bir hadis için binlerce kilometre giden kişidir. İmam Buhari gece uykudan uyanır, lambasını yakar, hatırına gelen faydalı bir şeyi yazardı. Hatta bir gecede yaklaşık yirmi defa kalktığı olurdu.

Imam Serahsi, 66 yaşında hapis cezası olarak 15 sene kuyuya atılmış ve 15 senelik bu zamanda ezberden öğrencilerine 30 ciltlik El Mebsut isimli fıkıh usulü kitabını yazdırmıştır.

Muhammed İdris er-Razi, hadis için ilk çıktığı yolculuğu yedi sene sürmüştür. Yaya olarak yürüdüğü yollar bin fersah kadardı.

İbn Cerir 40 yıl boyunca her gün 80 sayfa yazdı.

Seyyid Kutub günde 16 saat kitap okuyormuş. Uykusu gelince yüzüne buz koyuyormuş.

İbni Rüşd hayatında iki gün kitap okumamıştır. Biri evlendiği gün, diğeri babasının vefat ettiği gün.

Abdulhey El-Leknevi 39 yaşında vefat ettiğinde 110 kitaptan fazla eser telif etmiştir.

Endülüslü âlim Baki b. Mahled iki defa batıdan doğuya yaya olarak ilim yolculuğu yapmış, ilk yürüyüşü on dört, ikincisi ise yirmi yıl devam etmiştir.

Emin Saraç Hocaefendi günlük yemek parasını, yemeğe vermemek için nafile oruç tutar, o parayla da kitap alırmış.

Bugün bizim ismini zikredip geçtiğimiz isimlerin başarılarının altında nice zahmetlerin yattığını gördünüz değil mi Başarılı insanları eleştirirken veya tenkit ederken bir daha düşünelim..”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir