Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında adı konulmamış bir savaş var bu ara. Beni bilen bilir. Her zaman oyumu büyükşehir belediyesinden yana kullanmışımdır.