Tanrı’nın Kırbacı Hun İmparatoru Attila

Hun Imparatoru Attila

Avrupalılar Hun İmparatoru Attila için “Tanrı’nın Kırbacı” ya da “Tanrının gazabı” adını kullanmıştı. 434 yılından, öldüğü 453’e dek Hun halkının hanı, Hollanda’dan Ural Nehri’ne, Tuna Nehri’nden Baltık Denizi’ne kadar uzanan Avrupa Hun İmparatorluğu’nun lideri olan Attila, iktidarı boyunca Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları’nın korkulu rüyası olmuştu. Balkanları iki defa işgal etti. Katalon Savaşı’nda yenilmeden önce Orleans’a (Fransa’da bir şehir) kadar tüm Galya’yı geçerek, Batı Roma İmparatoru III. Valentinian’ı 452 yılında başkenti Ravenna’dan çıkardı. İstanbul ve Roma’ya kadar ulaştı; ancak saldırmaktan çekindi.
Okumaya devam et “Tanrı’nın Kırbacı Hun İmparatoru Attila”