Avrupalılar Hun İmparatoru Attila için “Tanrı’nın Kırbacı” ya da “Tanrının gazabı” adını kullanmıştı. 434 yılından, öldüğü 453’e dek Hun halkının hanı, Hollanda’dan Ural Nehri’ne, Tuna Nehri’nden Baltık Denizi’ne kadar uzanan Avrupa…