Hun Imparatoru Attila

Tanrı’nın Kırbacı Hun İmparatoru Attila

Avrupalılar Hun İmparatoru Attila için “Tanrı’nın Kırbacı” ya da “Tanrının gazabı” adını kullanmıştı. 434 yılından, öldüğü 453’e dek Hun halkının hanı, Hollanda’dan Ural Nehri’ne, Tuna Nehri’nden Baltık Denizi’ne kadar uzanan Avrupa Hun İmparatorluğu’nun lideri olan Attila, iktidarı boyunca Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları’nın korkulu rüyası olmuştu. Balkanları iki defa işgal etti. Katalon Savaşı’nda yenilmeden önce Orleans’a (Fransa’da…