Bu yazıdaki arayışımız Güzel Ahlak üzerinedir. Toplum hayatını ve insanlar arası ilişkileri düzenleyen iki çeşit kural vardır. Birincisi, maddi ve hukuki kurallar, ikincisi, manevi ve ahlaki kurallar.