Aylar: Şubat 2017

Şehabettin Bey Filibe Hatıratı

Tarih, her zaman ilgimi çekmiştir. Tarihe hiçbir zaman geçmişte yaşanmış bir takım olaylar bütünü olarak bakmadım. Bunun aksine gelecek için bir hedef olarak gördüm. Felibe’de bulunan Şehabettin İmaret Camii ve Şehabettin Bey (Paşa) Türbesi’nin izlerini takip ederek ne demek istediğimi anlatmaya çalışacağım.