18 Maddede Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Başkanlık sistemi veya Cumhurbaşkanlığı sistemi. Işte 18 madde ile kafanızdaki pürüzleri ve soruları giderecek yeni sistemin detayları.

1- Bağımsız ve Tarafsız Yargı; Anayasanın ilgili maddesine “Bağımsız”dan sonra “Tarafsız” ibaresi ekleniyor.

2- Daha Fazla Temsiliyet; Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılıyor.

3- Gençlerin Iradesi Mecliste; Milletvekili seçilme yaşı 18’e indiriliyor.

4- Sancılı Değil İstikrarlı 5 Yıl; Yasama ve Yürütme seçimleri 5 yılda bir aynı gün olacak.

5- Güçlü Parlemento; Yasama yetkisi TBMM’de olacak. TBMM kanun koyma, kaldırma ve değiştirme ile diğer yetkilerini kullanmaya devam edecek.

6- TBMM Meclis Araştırma ve Soruşturma Yapmayı Sürdürecek; TBMM’nin Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yetkileri korunuyor.

7- Güçlü Halk Güçlü Temsiliyet; Cumhurbaşkanı’nı doğrudan halk seçecek. Görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Son genel seçimlerde %5 ol almış siyasi partilerin aday gösterdiği ve 100 bin seçmenin imzasını almış kişiler Cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

8- İstikrarlı Sistemle Bireysel Özgürlükler Koruma Altına Alınıyor; Yürütmede çift başlılık kalkıyor. Ilgili yasaya göre Cumhurbaşkanı; Devletin başıdır. Devletin başkanıdır. Yürütme yetkisi ona aittir. Üst düzey kamu yöneticilerini atar ve görevine son verir. Milli güvenlik politikalarını belirler ve ona göre tedbir alır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik çıkarabilir. Ancak temel haklar ve siyasi hak ve ödevler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemez.

9- Denetim ve Denge Sistemi; Cumhurbaşkanıma yargı yolu açık olacak. Cumhurbaşkanı hakkında TBMM tam sayısının 5’te üçünün (360) gizli oyuyla soruşturma açılmasına izin verilebilecek. Üye tamsayısının 3te 2sinin (400) oyuyla Yüce Divana sevk edilebilecek. Yüce Divan tarafından seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erecek.

10- Güçlü Cumhurbaşkanı Istikrarı Yönetim; Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları Cumhurbaşkanı atayacak. Böylece hükümetin kurulamaması gibi bir sorun kalmayacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da yargılanabilecek.

11- Güçlü Yürütme Güçlü Meclis; Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verirse kendi görevide sona erecek. TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu (360) ile seçimlerin yenilenmesi kararını alabilecek. Her iki durumdada Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimi birlikte yapılacak.

12- Ohal Ilanına Meclis Karar Verecek Sıkıyönetim Kaldırılacak; Cumhurbaşkanı yurdun tamamında veya belirli bir bölgesinde 6 ayı geçmemek üzere Ohal ilan edebilecek. Bu karar meclisin onayına sunulacak. Meclis, Ohal halini uzatma kısaltma veya sonlandırma yetkisine sahip olacak.

13- Sivil Yargı; Askeri mahkemeler kaldırılacak.

14- Güçlü ve Bağımsız Yargı; Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanı ve TBMM seçecek. HSK 13 üyeden olup 2 daire olarak çalışacak. 7 üyeyi TBMM 4 üyeyi Cumhurbaşkanı seçecek. Kurul başkanı olan Adalet Bakanı ve müsteşarı tabii üye olacak. Üyeler 4 yıl görev alacak. Süresi bitenler bir kez daha seçilebilecek.

15- Güçlü Ekonomi; Bütçede son karar TBMM’de. Bütçeyi Cumhurbaşkanı belirleyip meclisin onayına sunacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifi mali yılbaşından en az 75 gün önce hazırlayıp meclisin onayına sunacak. Bütçe meclisin onayı ile yürürlüğe girecek.

16- Yeni Hükümet Sistemi; Başbakanlık kaldırılacak. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına ait olacak.

17- Seçimler Birlikte Yapılacak; Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 3 Kasım 2019’da birlikte yapılacak.

18- Partili Cumhurbaşkanı; Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile ilişiği kesilmeyecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir